تعرفه های ثبت نام

ضمن قدرداني از استقبال گسترده اساتيد، محققان، کارشناسان و دانشجويان محترم از اولين همايش بين المللي اقيانوس شناسي غرب آسيا، به اطلاع مي‌رساند به منظور انجام فرآيند ثبت‌نام و پذيرش نهايي مقالات، حداقل يکي از مؤلفان هر مقاله بايد در همايش ثبت‌نام نمايد. در غير اينصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گرديد.

هزينه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوري و در صورت پذيرفته شدن مقالات دريافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نيازي به پرداخت وجه ثبت نام نيست. ولي شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا مي توانند هزينه مربوطه را از طريق پنل شخصي خود واريز نموده و مراحل ثبت نام نهايي را تکميل نمايند.

 

 

هزینه حضور در همایش برای هر نویسنده همکار مطابق تعرفه دانشجویی خواهد بود.

پس از انتقال وجه به طریق هر کدام از مراحل های زیر، شماره پیگیری و تصویر با کیفیت آنرا در پنل کاربری قسمت  ثبت نام نهایی وارد نموده  تا ثبت نام شما تاييد گردد.


 شماره کارت : 7360 - 0120 - 8370 - 5859   بانک تجارت  به نام  سایر منابع مرکز ملی اقیانوس شناسی 

شماره حساب : 56614516 بانک تجارت  به نام  سایر منابع مرکز ملی اقیانوس شناسی

شماره شبا :  IR 6001 8000 0000 0000 5661 4516  بانک تجارت به نام  سایر منابع مرکز ملی اقیانوس شناسی

 
در صورت بروز هرگونه مشکل با دبيرخانه همايش تماس حاصل فرمایید.