درباره همایش

 

اولین همایش دوسالانه بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، 8 و 9 آبان ماه 1396 توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا

و با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

این همایش که با هدف تبادل نظر و انتقال تجربیات در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی و صنعت دریا در سطح ملی و بین المللـــــی طرح ریزی شده در قالب محورهای ذیل می باشد.

1- هواشناسی دریا

2- تغییر اقلیم

3- اقیانوس شناسی فیزیکی

4- اقیانوس شناسی زیستی

5- بیوژئوشیمی دریا

6- شیلات و آبزیان

7- زمین شناسی دریایی

8- آلودگی دریا

9- حقوق و سیاست دریا

10- مخاطرات دریایی

11- فناوری و مهندسی دریا