# عنوان اندازه فایل دانلود
1 فرمت نگارش فارسی 206.5 کیلوبایت
2 فرمت نگارش انگلیسی 651.5 کیلوبایت