نمایه شدن مقالات همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


 

دبیر «اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا» از نمایه شدن مقالات این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دکتر حاجی زاده ذاکر در این باره گفت: کلیه مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.

گفتنی است بر اساس آئین نامه های ارتقا و ارزشیابی علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان وزارتخانه ی علوم، تحقیقات و فناوری و سایر موسسات آموزش عالی، امتیاز شرکت در همایش ها تنها به مقالاتی تعلق می گیرد که در پایگاه  ISC نمایه شده باشند.

جهت مشاهده ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان با کد اختصاصی ۸۲۸۰۴-۹۶۱۷۰  بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://conf.isc.gov.ir/rcowa