204 مقاله علمی توسط داوران همایش مورد بررسی قرار می گیرد


دکتر فاطمه حاجی ولیئی دبیر علمی «اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا» با بیان این که بیشترین میزان مقالات دریافت شده  به محورهای آلودگی دریا با 44 مقاله و شیلات و آبزیان با 30 مقاله اختصاص دارد، گفت: در مجموع 204 مقاله علمی منطبق با موضوع و فرمت علمی در زمینه های: هواشناسی دریایی، تغییر اقلیم، اقیانوس شناسی فیزیکی، اقیانوس شناسی زیستی، بیوژئوشیمی دریا، شیلات و آبزیان، زمین شناسی دریا، آلودگی دریا، حقوق و سیاست دریا، مخاطرات دریایی و فناوری و مهندسی دریا برای داوران ارسال شده است که از این میان 167 مقاله فارسی و 37 انگلیسی می باشد.

دکتر حاجی ولیئی زمان اعلام نتایج داوری مقالات را 25 مهر 96 اعلام  کرد و افزود: نتایج داوری ضمن اعلام در وب سایت همایش به ایمیل ثبت نام کنندگان نیز ارسال خواهد شد.